کمد لباس

کمد لباس

“تولید کمد لباس ریلی و کمد دیواری و تختخوابشو کمجا دیواری در طرح و رنگهای متنوع در ابعاد دلخواه مشتری قابل اجرا و میباشد ابعاد کمد مورد نظر عرص180cm طول220cm عمق 52cm 5تیکه حمل راحت در طبقات نصب راحت اندازه قابل تغییر میباشد جهت مشاهده مدلهای بروز در تلگرام رسمی مبل ایران کانال کمد و تختخوابشو کمجا ملاحظه بفرمائید https://t.me/joinchat/PuRnXsEJoleTtAB- ://www.instagram.com/mobl_iran021 https://t.me/mobl_iran021 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده ارتباط برقرار کنید.
“تولید کمد لباس ریلی و کمد دیواری و تختخوابشو کمجا دیواری در طرح و رنگهای متنوع در ابعاد دلخواه مشتری قابل اجرا و میباشد
ابعاد کمد مورد نظر
عرص180cm
طول220cm
عمق 52cm
5تیکه حمل راحت در طبقات نصب راحت اندازه قابل تغییر میباشد جهت مشاهده مدلهای بروز در تلگرام رسمی مبل ایران کانال کمد و تختخوابشو کمجا ملاحظه بفرمائید
https://t.me/joinchat/PuRnXsEJoleTtAB-
://www.instagram.com/mobl_iran021 https://t.me/mobl_iran021 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده ارتباط برقرار کنید.

“تولید کمد لباس ریلی و کمد دیواری و تختخوابشو کمجا دیواری در طرح و رنگهای متنوع در ابعاد دلخواه مشتری قابل اجرا و میباشد ابعاد کمد مورد نظر عرص160cm طول220cm 3 عمق60cm حمل راحت 3تیکه در طبقات نصب راحت اندازه قابل تغییر میباشد جهت مشاهده مدلهای بروز در تلگرام رسمی مبل ایران کانال کمد و تختخوابشو کمجا ملاحظه بفرمائید https://t.me/joinchat/PuRnXsEJoleTtAB- ://www.instagram.com/mobl_iran021 https://t.me/mobl_iran021 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده ارتباط برقرار کنید.
“تولید کمد لباس ریلی و کمد دیواری و تختخوابشو کمجا دیواری در طرح و رنگهای متنوع در ابعاد دلخواه مشتری قابل اجرا و میباشد
ابعاد کمد مورد نظر
عرص160cm
طول220cm
عمق 60cm
3تیکه حمل راحت در طبقات نصب راحت اندازه قابل تغییر میباشد جهت مشاهده مدلهای بروز در تلگرام رسمی مبل ایران کانال کمد و تختخوابشو کمجا ملاحظه بفرمائید
https://t.me/joinchat/PuRnXsEJoleTtAB-
://www.instagram.com/mobl_iran021 https://t.me/mobl_iran021 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده ارتباط برقرار کنید.

تولید کمد لباس ریلی و کمد دیواری و تختخوابشو کمجا دیواری در طرح و رنگهای متنوع در ابعاد دلخواه مشتری قابل اجرا و میباشد
ابعاد کمد مورد نظر 
عرص230cm
طول240cm
عمق 60cm
5تیکه حمل راحت در طبقات نصب راحت  اندازه قابل تغییر میباشد 
  جهت مشاهده مدلهای بروز در تلگرام رسمی مبل ایران کانال کمد و تختخوابشو کمجا ملاحظه بفرمائید   https://t.me/joinchat/PuRnXsEJoleTtAB-  ://www.instagram.com/mobl_iran021   https://t.me/mobl_iran021  برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده ارتباط برقرار کنید.
“تولید کمد لباس ریلی و کمد دیواری و تختخوابشو کمجا دیواری در طرح و رنگهای متنوع در ابعاد دلخواه مشتری قابل اجرا و میباشد
ابعاد کمد مورد نظر
عرص230cm
طول240cm
عمق 60cm
5تیکه حمل راحت در طبقات نصب راحت اندازه قابل تغییر میباشد جهت مشاهده مدلهای بروز در تلگرام رسمی مبل ایران کانال کمد و تختخوابشو کمجا ملاحظه بفرمائید
https://t.me/joinchat/PuRnXsEJoleTtAB-
://www.instagram.com/mobl_iran021 https://t.me/mobl_iran021 برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های درج شده ارتباط برقرار کنید.

Cart
Your cart is currently empty.