غذاخوری

غذاخوری

باسلام عرض ادب و احترام خدمت دوستان گرامی همراهان عزیز با تشکر فراوان از بازدید وبسایت رسمی مبل ایران منتظر مدلهای جدید باشید بزودی محصولات جدید مجموعه مبل ایران در شبکه های اجتماعی منتشر خواهد شد
https://www.instagram.com/mobl_iran021
https://t.me/mobl_iran021
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره درج شده تماس بگیرید
 غذاخوری کلاسیک مدل چراغان
غذاخوری کلاسیک مدل چراغان 8نفره
چوب محصول راش گرجستان درجه یک
پارچه محصول به سلیقه مشتری انجام می‌گردد
رنگ چوب محصول به سلیقه مشتری قابل تغییر میباشد
فوم کف محصول 10cm پیک فوم سرد شرکتی
اسفنج بدنه محصول از 30kg استفاده شده
این محصول ازبهترین مواد اولیه تولید شده
محصول 2سال گارانتی فروش 3سال شامل ارائه خدمات پس از فروش میباشد
قیمت 10نفره محصول 38/000/000
قیمت 8نفره محصول
32/000/000 میلیون تومان
قیمت 6نفره محصول 24/000/000میلیون تومان
قیمت 4نفره محصول 16/000/000میلیون تومان
جهت مشاوره و ثبت سفارش با شمارها ی اعلام شده تماس بگیرید
برای مشاهده مدلهای بروز تلگرام و اینستاگرام مراجعه نمایید
https://t.me/mobl_iran021
https://www.instagram.com/mobl_iran021

غذاخوری چستر صندلی لوگانو فانتری
غذاخوری چستر صندلی لوگانو فانتری 8نفره
چوب محصول راش گرجستان درجه یک
پارچه محصول به سلیقه مشتری انجام می‌گردد
رنگ چوب محصول به سلیقه مشتری قابل تغییر میباشد
کف محصول اسفنج 30kg
اسفنج بدنه محصول از 30kg استفاده شده
این محصول ازبهترین مواد اولیه تولید شده
محصول 2سال گارانتی فروش 3سال شامل ارائه خدمات پس از فروش میباشد
قیمت 10نفره محصول 28/000/000
قیمت 8نفره محصول
22/000/000 میلیون تومان
قیمت 6نفره محصول 16/000/000میلیون تومان
قیمت 4نفره محصول 10/000/000میلیون تومان
جهت مشاوره و ثبت سفارش با شمارها ی اعلام شده تماس بگیرید
برای مشاهده مدلهای بروز تلگرام و اینستاگرام مراجعه نمایید
https://t.me/mobl_iran021
https://www.instagram.com/mobl_iran021
b
غذاخوری چستر فانتزی
غذاخوری چستر فانتزی8نفره
چوب محصول راش گرجستان درجه یک
پارچه محصول به سلیقه مشتری انجام می‌گردد
رنگ چوب محصول به سلیقه مشتری قابل تغییر میباشد
کف محصول اسفنج 30kg
اسفنج بدنه محصول از 30kg استفاده شده
این محصول ازبهترین مواد اولیه تولید شده
محصول 2سال گارانتی فروش 3سال شامل ارائه خدمات پس از فروش میباشد
قیمت 10نفره محصول 22/000/000
قیمت 8نفره محصول
18/000/000 میلیون تومان
قیمت 6نفره محصول 14/000/000میلیون تومان
قیمت 4نفره محصول 10/000/000میلیون تومان
جهت مشاوره و ثبت سفارش با شمارها ی اعلام شده تماس بگیرید
برای مشاهده مدلهای بروز تلگرام و اینستاگرام مراجعه نمایید
https://t.me/mobl_iran021
https://www.instagram.com/mobl_iran021
غذاخوری کلاسیک مدل ایتالیایی
غذاخوری کلاسیک مدل ایتالیایی 8نفره
چوب محصول راش گرجستان درجه یک
پارچه محصول به سلیقه مشتری انجام می‌گردد
رنگ چوب محصول به سلیقه مشتری قابل تغییر میباشد
فوم کف محصول 10cm پیک فوم سرد شرکتی
اسفنج بدنه محصول از 30kg استفاده شده
این محصول ازبهترین مواد اولیه تولید شده
محصول 2سال گارانتی فروش 3سال شامل ارائه خدمات پس از فروش میباشد
قیمت 10نفره محصول 34/000/000
قیمت 8نفره محصول
28/000/000 میلیون تومان
قیمت 6نفره محصول 22/000/000میلیون تومان
قیمت 4نفره محصول 16/000/000میلیون تومان
جهت مشاوره و ثبت سفارش با شمارها ی اعلام شده تماس بگیرید
برای مشاهده مدلهای بروز تلگرام و اینستاگرام مراجعه نمایید
https://t.me/mobl_iran021
https://www.instagram.com/mobl_iran021
غذاخوری کلاسیک مدل لیسپونی
غذاخوری کلاسیک مدل لیسپونی 8نفره
چوب محصول راش گرجستان درجه یک
پارچه محصول به سلیقه مشتری انجام می‌گردد
رنگ چوب محصول به سلیقه مشتری قابل تغییر میباشد
فوم کف محصول 10cm پیک فوم سرد شرکتی
اسفنج بدنه محصول از 30kg استفاده شده
این محصول ازبهترین مواد اولیه تولید شده
محصول 2سال گارانتی فروش 3سال شامل ارائه خدمات پس از فروش میباشد
قیمت 10نفره محصول 28/000/000
قیمت 8نفره محصول
24/000/000 میلیون تومان
قیمت 6نفره محصول 18/000/000میلیون تومان
قیمت 4نفره محصول 13/000/000میلیون تومان
جهت مشاوره و ثبت سفارش با شمارها ی اعلام شده تماس بگیرید
برای مشاهده مدلهای بروز تلگرام و اینستاگرام مراجعه نمایید
https://t.me/mobl_iran021
https://www.instagram.com/mobl_iran021
غذاخوری کلاسیک مدل فرانسوی‌
غذاخوری کلاسیک مدل فرانسوی
چوب محصول راش گرجستان درجه یک
پارچه محصول به سلیقه مشتری انجام می‌گردد
رنگ چوب محصول به سلیقه مشتری قابل تغییر میباشد
فوم کف محصول 10cm پیک فوم سرد شرکتی
اسفنج بدنه محصول از 30kg استفاده شده
این محصول ازبهترین مواد اولیه تولید شده
محصول 2سال گارانتی فروش 3سال شامل ارائه خدمات پس از فروش میباشد
قیمت 10نفره محصول 32/000/000
قیمت 8نفره محصول
26/000/000 میلیون تومان
قیمت 6نفره محصول 21/000/000میلیون تومان
قیمت 4نفره محصول 16/000/000میلیون تومان
جهت مشاوره و ثبت سفارش با شمارها ی اعلام شده تماس بگیرید
برای مشاهده مدلهای بروز تلگرام و اینستاگرام مراجعه نمایید
https://t.me/mobl_iran021
https://www.instagram.com/mobl_iran021
غذاخوری کلاسیک مدل چپندر
غذاخوری کلاسیک مدل چپندر8نفره
چوب محصول راش گرجستان درجه یک
پارچه محصول به سلیقه مشتری انجام می‌گردد
رنگ چوب محصول به سلیقه مشتری قابل تغییر میباشد
فوم کف محصول 10cm پیک فوم سرد شرکتی
اسفنج بدنه محصول از 30kg استفاده شده
این محصول ازبهترین مواد اولیه تولید شده
محصول 2سال گارانتی فروش 3سال شامل ارائه خدمات پس از فروش میباشد
قیمت 10نفره محصول 26/000/000
قیمت 8نفره محصول
22/000/000 میلیون تومان
قیمت 6نفره محصول 17/000/000میلیون تومان
قیمت 4نفره محصول 13/000/000میلیون تومان
جهت مشاوره و ثبت سفارش با شمارها ی اعلام شده تماس بگیرید
برای مشاهده مدلهای بروز تلگرام و اینستاگرام مراجعه نمایید
https://t.me/mobl_iran021
https://www.instagram.com/mobl_iran021
غذاخوری کلاسیک مدل زمرد
غذاخوری کلاسیک مدل زمرد8نفره
چوب محصول راش گرجستان درجه یک
پارچه محصول به سلیقه مشتری انجام می‌گردد
رنگ چوب محصول به سلیقه مشتری قابل تغییر میباشد
فوم کف محصول 10cm پیک فوم سرد شرکتی
اسفنج بدنه محصول از 30kg استفاده شده
این محصول ازبهترین مواد اولیه تولید شده
محصول 2سال گارانتی فروش 3سال شامل ارائه خدمات پس از فروش میباشد
قیمت 10نفره محصول 30/000/000
قیمت 8نفره محصول
24/000/000 میلیون تومان
قیمت 6نفره محصول 19/000/000میلیون تومان
قیمت 4نفره محصول 14/000/000میلیون تومان
جهت مشاوره و ثبت سفارش با شمارها ی اعلام شده تماس بگیرید
برای مشاهده مدلهای بروز تلگرام و اینستاگرام مراجعه نمایید
https://t.me/mobl_iran021
https://www.instagram.com/mobl_iran021

Cart
Your cart is currently empty.